Välkommen till Geijersamfundet!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Välkommen till Geijersamfundet

Vår! Jag hälsar dig, till Norden var välkommen, sköna gäst!
Med din ljusström över jorden och med dina lärkors fest.
Böljan dansar, träden knoppas, hjärtat åter leva vill.
Själva sorgen åter hoppas, ljus och blommor äro till.

(Vårsång 1836)

Årsmöte den 2 maj

Geijersamfundets årsmöte 2017 äger rum den 2 maj och är i år förlagt till Geijerskolan
 i Ransäter med anledning av att Geijersamfundet 2017 firar 70-årsjubileum.
Före årsmötet är Geijersgården öppen för visning mellan 15.30 och 17.00 samtidigt som
kaffe eller te serveras i gården. Den som vill besöka Geijersgården före årsmötet anmäler sig
till Ulf Geijer på telefon 070-551 77 96.

Årsmötesprogram:

18.00        Inledningsmusik framförd av elever vid Geijerskolan

18.15        Årsmötesförhandlingar
                Årsmöteshandlingar finns tillgängliga vid sammanträdet

19.00        Jubileumsfirande
                Jubileumsbuffé
                Föredrag: Bildning – och Geijer i dag
             Birgitta Wistrand, ordförande i DELS (De litterära sällskapen),
             jubileumstalar och diskuterar Geijersamfundet med medlemmarna.
             Musik

21.00 ca Avslutning 

Anmälan till årsmötet är obligatorisk och önskas senast måndagen den 24 april
till samfundets sekreterare Thomas Blom via e post thomas.blom@kau.se
eller via telefon 070-595 47 85.
Ange ev önskemål om vegetarisk mat.

Vi hoppas att transport till Geijerskolan i stor utsträckning kan ske genom
samåkning. Det är ca 5 mil mellan Karlstad och Geijerskolan.

Tidigare års aktiviteter

Om tidigare års aktiviteter kan man läsa i hemsidans arkiv. Klicka här!

Mailadresser

Skicka gärna mailadressen till samfundet så att vi kan göra en gruppmailadresslista för att vid behov snabbt kunna nå medlemmarna och andra Geijerintressenter med aktuell information  Geijersamfundet har på senare tid glädjande nog fått en del nya medlemmar.

Senast uppdaterad 17 april 2017

 

Hemsidesredaktör Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com

som också svarar för foton om inte annat anges.