Styrelsen:

 

Ordförande Georg Andrén georg.andren @ lansstyrelsen.se
Sören Dalevi, vice ordförande
soren.dalevi @ svenskakyrkan.se
Thomas Blom, sekreterare
thomas.blom @ kau.se
Liselotte Englund  liselotte.englund @ kau.se
Ulf Geijer ulf.geijer1 @ gmail.com

Louise Hamilton louise.hamiton49 @ gmail.com
Lars Lingsell, Kassaförvaltare
lars.lingsell@gmail.com
Lena Sewall, hemsidesredaktör
lena.sewall @ telia.com

Suppleant:
Luule Geijer luule.geijer1 @ gmail.com

Adjungerade:

Rolf Ahlzén, ordf. i Geijerskolans styrelse  ahlzenrolf@gmail.com
Jonas Herrlin jonas.herrlin @ geijerskolan.se
 

 

Adress sekreteraren

Thomas Blom, Ingenjörsvägen 17, 664 50 Vålberg, Mobil: 070-595 47 85

Thomas Blom. Foto: Privat.