Styrelsen

 

Ordförande: Georg Andrén,
Vice ordförande: Sören Dalevi,

Ledamot och sekreterare: Thomas Blom, 
Ledamot och FB-redaktör: Liselotte Englund,
Ledamot: Louise Hamilton,
representant för Geijerska släktföreningen
Ledamot och hemsidesredaktör: Lena Sewall,
 

Utom styrelsen:
Kassaförvaltare: Lars Lingsell

Adress sekreteraren:

Thomas Blom, Ingenjörsvägen 17, 664 50 Vålberg,
Mobil: 070-595 47 85

Thomas Blom. Foto: Privat.