Kalendarium 2019

 

 

16 april

 

Årsmöte
Geijersamfundets årsmöte 2019 ägde rum på Residenset tisdagen den 16 april.