Aktiviteter 2020

Årets första styrelsesammanträde

Den 10 februari genomförde Geijersamfundet sitt första styrelsemöte under 2020. Det var också det första sammanträdet för Värmlands läns nya landshövding Georg Andrén, som också tillträdde uppdraget som ordförande i samfundet. Sammanträdet ägde rum i residensets vackra lokaler och under mötet avhandlades såväl det gångna årets verksamhetsberättelse som att det kommande årsmötet planerades. Efter styrelsemötet bjöd landshövdingen in till en mycket välsmakande måltid som var arrangerad av husfrun Gunn Stavvik.

Styrelsen sammanträder. På bordets vänstra sida fr v Lars Nilsson, Per Henrik Magnusson, Liselotte Englund, Lars Lingsell, stående på kortsidan  Thomas Blom, Georg Andrén och på bordets framsida fr v Jonas Herrlin, Sören Dalevi, Luulle Geijer och Ulf Geijer. Foto: Lena Sewall

Vid buffébordet. Fr v Lars Nilsson, Jonas Herrlin, värden Georg Andrén, Thomas Blom, Liselotte Englund, Sören Dalevi, Per Henrik Magnusson och Lars Lingsell.

Digitalt årsmöte

Tisdagen den 27 oktober ägde Geijersamfundets  försenade årsmöte för verksamhetsåret 2019, och efterföljande konstituerande styrelsemöte rum. Vi hade givetvis hoppats på att genom denna tidsmässiga förskjutning på 6 månader kunna genomföra årsmötet på sedvanligt sätt med föredrag, sång och musik innan mötesförhandlingarna inleds. Dock fick vi på grund av rådande läge begränsa oss till att genomföra årsmötesförhandlingarna digitalt via länk. Förutom genomgång av årsberättelsen och ekonomisk rapport valdes en ny ledamot in i styrelsen på den plats som varit vakant. Vår nya ledamot är Louise Hamilton som vi hälsar varmt välkommen i styrelsen Vi ser mycket fram emot kommande samarbete i styrelsen. Enligt samfundets stadgar och därtill tradition är landshövdingen i Värmlands län ordförande och biskopen i Karlstads stift vice ordförande. Landshövding Georg Andrén och biskop Sören Dalevi valdes för dessa roller. För övrigt skedde omval av Thomas Blom, sekreterare, samt ledamöterna Lena Sewall och Liselotte Englund. Till ledamot som representant för Geijerska släktföreningen omvaldes Ulf Geijer med suppleant Luule Geijer.

 Vidare fick vi en rapport från Geijerskolans styrelseordförande Rolf Ahlzén som bland annat berättade att det är stor efterfrågan på skolans utbildningar och att man på skolan är mycket nöjd med det nya musikhuset.

Vi hoppades  att 2021 skulle bli ett annat slags år än det innevarande, att pandemin snart ebbar ut och att vi skulle kunna genomföra såväl kommande årsmöte som andra aktiviteter i samfundet längre fram under 2021 och att vi då skulle junna träffas utan att ha en datorskärm mellan oss.
Länk till årsberättelsen.

Länk till årsmötesprotokoll

Länk till protokoll från konstituerande sammanträdet

 

 

 

 

Sju linjer