Skrivet om Geijer

Böcker om Geijer under 1900- och 2000-talet (med något enstaka tidigare undantag):

Aldener, Gösta. Framåt var hans ödes bud: Erik Gustaf Geijer. 143 [1] s. Missionsförbundets förlag 1947.

Andræ, Carl Göran. Siare och nationalmonument. Historikern Erik Gustaf Geijer (1783-1847). 14 s. (Uppsala universitet 1983) (Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia. 46)

Att följa sin genius. Tio studier om Erik Gustaf Geijer sammanställda av Geijersamfundet. 271 s. Press förlag 1982. (Geijerstudier. 6.)

Belfrage, Sixten. Erik Gustaf Geijers ungdomsår. Ett ungt snilles väg till sig själv. 23 s. 2 uppl. Norstedt 1916. (Första upplagan kom 1915.)

Bengtsson, Jan-Olof. The Worldview of personalism. Oxford 2008.

Bernesjö, Lennart. Värmländska diktarhem. 113 s. NWT 1968.       

Blanck, Anton. Geijer i England 1809-1810. En biografisk studie på grundvalen af bref och dagboksanteckningar af Anton Blanck. 301 s. Bonnier 1914.

Blanck, Anton. Geijers götiska diktning. 445 s. Bonnier 1918.    

Boldt, Alexander. Erik Gustav Geijer. En levnadsteckning med utdrag ur Geijers brev och vittra skrifter. 1-3. Helsingfors 1904-1910.   

Borelius, Hilma. Erik Gustaf Geijer åren före” affallet” 223 s. Lindstedts 1909.

Burman, Carina. Hammaren. Bonniers julbok 1999.

Burman, Carina. Islandet (Bonniers 2001)

Bæk, Herman.  Erik Gustaf Geijer. Et livsbillede. 116 s. Köpenhamn: Aschehoug 1909

Carlberg, Engel.  Brev från Engel, Christoffer och Johan Geijer 1696-1699. Utgivna av V. Reinhammar och R. af Geijerstam. Geijerska släktföreningen 1968.  (Meddelanden från Geijerska släktföreningen. 2.)

Cavonius, Gösta, Sjöstrand, Wilhelm & Wiberg, Albert. Esaias Tegnérs och Erik Gustaf Geijers inställning till folkskola och folkupplysning. 530 s. Föreningen för svensk undervisningshistoria 1966. (Årsböcker i svensk undervisningshistoria.)

Dahlstedt, Sten, Ehnmark, Anders & Knutson, Ulrika.  Alla tiders Geijer. Geijersamfundet 2001.

Edberg, Rolf. Vårt behov av helhetssyn. Anförande vid Geijersamfundets årsmöte i Uppsala 17 april 1975. 23 s. (Geijersamfundet 1975)

Ehnmark, Anders.  Minnets hemlighet. En bok om Erik Gustaf Geijer. 206 s. Norstedts 1999

Eklund, Johan Alfred. Erik Gustaf Geijer. Anteckningar. 231 s. Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1942

Erik Gustaf Geijer. Temanummer. Ord och bild 1997:3-4.

Ernvik, Arvid. Kulturlivet på värmländska herrgårdar under Erik Gustaf Geijers tid. Föreläsning vid Geijersamfundets årsmöte på Geijerskolan i Ransäter den 25 april 1979. 24 s. Geijersamfundet 1980. (Geijersamfundets skriftserie.)

Färnström, Emil.  Fredrika Bremer och Erik Gustaf Geijer. 147 s. Natur och kultur 1964

Geete, Anna Hamilton I solnedgången. Minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår. Samlade och meddelade av Anna Hamilton Geete. 1. 1840-1845. 407 s. Bonnier 1910

Geete, Anna Hamilton.  I solnedgången. Minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår. Samlade och meddelade av Anna Hamilton Geete. 2. 1845-1846. 401 s. Bonnier 1911

Geete, Anna Hamilton.  I solnedgången. Minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår. Samlade och meddelade av Anna Hamilton Geete. 3. Sommaren 1846. 434 s. 8 uppl. Bonnier 1924

Geete, Anna Hamilton.  I solnedgången. Minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår. Samlade och meddelade av Anna Hamilton Geete. 4. 1846-1847 meddelad av E. G. Liljebjörn. 186 s. Bonnier 1914

Geijer, Agnes & Geijerstam, Bergliot af.  Geijersgården i Ransäter. Vägledning för besökande. 34, [1] s. Geijerska släktföreningen 1943

Geijer, Agnes & Geijerstam, Bergliot af.  Geijersgården i Ransäter. Vägledning för besökande. 35, [1] s. 2 uppl. Geijerska släktföreningen 1952

Geijer, Carl-Wedig, Geijer, Agnes & Geijerstam, Regina af.  Geijersgården i Ransäter. Vägledning för besökande. Carl-Wedig Geijer med bistånd av Agnes Geijer och Regina af Geijerstam. 48 s. 3 omarb. uppl. Geijerska släktföreningen 1966.  (Meddelanden/ Geijerska släktföreningen. 1)

Geijer, Carl-Wedig, Geijer, Agnes & Geijerstam, Regina af Geijersgården i Ransäter.  Vägledning för besökande. Carl-Wedig Geijer med bistånd av Agnes Geijer och Regina af Geijerstam. 48 s. 4 omarb. uppl. Geijerska släktföreningen 1976. (Meddelanden/ Geijerska släktföreningen. 1)

Geijer, Lennart. Erik Gustaf Geijer och andra Geijrar i Karlskoga; Geijer och Marx; Geijer och Strindberg. Offentligt föredrag vid Geijersamfundets årsmöte i Karlskoga den 24 april 1982. Geijersamfundet 1982). (Geijersamfundets skriftserie.)14 s.

Geijer, Lennart.  Erik Gustaf Geijer och andra Geijrar i Karlskoga; Geijer och Marx; Geijer och Strindberg. [2], 14 s. Geijerska släktföreningen 1983.  (Meddelanden från Geijerska släktföreningen. 8. )

Geijer, Lennart.  Förnamn i Geijerska släkten. Geijerska släktföreningen 1980.  (Meddelanden från Geijerska släktföreningen. 7. )

Geijer, Reinhold.  Handledning för besökande på Geijersgården i Ransäter. 35 s. (NWT 1920)

Geijer-jubileet i Uppsala 1983. Föreläsningar hållna vid symposium 12 och 13 januari 1983. 144 s. Uppsala universitet 1983.  (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia. 45.)¨

Geijerstam, Nils af. Ribbingfors. Anteckningar om gårdens ägare och barndomsminnen från 1870-talet. Geijerska släktföreningen 1971.  (Meddelanden från Geijerska släktföreningen. IV.) 56 s.

Geijerstudier.1. Red. Bengt Redell. 195 s. P.A. Norstedt & Söners Förlag 1951.  (Skrifter utgivna av Geijersamfundet. 1.)
— Innehåll: Minnestal över Erik Gustaf Geijer av Elias Fries, 1847, och Bernhard Elis Malmström, 1848. Tal och uppsatser till hundraårsminnet 1947 av E.G. Geijers död av Nils Ahnlund, Anton Blanck, Bertil Boëthius, Harald Eklund, Carl Arvid Hessler, Karl Gustaf Hildebrand, Nils von Hofsten, Jacob Kulling, Georg Landberg, John Landquist, Erik Lönnroth och Bengt Redell.

Geijerstudier. 2. Geijers föreläsningar över Karl XI:s historia. Utgivna med inledning av Bengt Henningsson. 164 s. Geijersamfundet/ Almqvist & Wiksell 1955. (Skrifter utgivna av Geijersamfundet. 2.)

Geijerstudier III. 249 s. Geijersamfundet 1958. (Geijersamfundets skriftserie. 3.)
— Innehåll: John Landquist, Geijerska tankar i nutiden; Holger Frykenstedt, Geijers Thorild och kritiken mot den tyska idealismen; Jacob Kulling, “Den kärlek som går genom världen”; Stig Walin, Geijer och musiken samt Ingmar Bengtsson, Tonsättaren Geijer.

Grip, Elias.  Erik Gustaf Geijer. 54 s. Uppsala 1915.  (Sveriges kristliga studentrörelses folkskrifter. 21.)

Grundtvig, Geijer och deras verkningshistoria. Rapport från ett symposium på Högskolan i Karlstad 1996. Red. Lennart Behrendz & Björn Skogar. Högskolan i Karlstad 1997. (Utvecklingsrapport/ Högskolan i Karlstad. 97:2.)

Gustafsson, Reinhold.  Erik Gustaf Geijer som kristen personlighetsfilosof. En skiss. 36 s. Lund 1935.

Hamilton-Geete, Anna. I solnedgången I-II . Bonnier 1910-1916.

Hedin, Greta.  Arvet från Geijer Gleerup 1942

Hedwall, Lennart. Tonsättaren Erik Gustaf Geijer. En musikalisk biografi. Edition Reimers 2001. Geijerstudier 8. Skrifter utgivna av Geijersamfundet.

Hellqvist, Sven.  Hembygd och tradition hos Erik Gustaf Geijer. En citatsamling sammanställd av Sven Hellqvist. 21 s. Värmlands hembygdsförbund 1978

Helvig, Amalia von Amalia von Helvigs brev till Erik Gustaf Geijer översatta och utgivna av W. Gordon Stiernstedt. 582 s. Bonnier 1950.

Henningsson, Bengt.  Geijer som historiker. 506 s. Stockholm 1961. (Studia historica Upsaliensia. 5.) — Doktorsavhandling.

Hessler, Carl Arvid.  Geijer som politiker. 1. Hans utveckling fram till 1830. 355 s. Geber 1937. — Diss. Göteborg: Högsk.

Hessler, Carl Arvid.  Geijer som politiker. 2. Hans senare utveckling. 361 s. Geber 1947.

Jeffner, A:. Geijers personlighetsfilosofi, i: Föreläsningar hållna vid Geijer-jubileet i Uppsala jan 1983. Almqvist & Wiksell 1993, s 111-127.

Landquist, John. Erik Gustav Geijer. Hans levnad och verk. 702 s. Norstedt 1924.

Landquist, John. Geijer. En levnadsteckning. 389 s. Stockholm 1954.

Liljebjörn-Geijer, Anna Lisa & Geijer-Hamilton, Agnes. Två släktled berätta. Erinringar omkring  Erik Gustaf Geijer utgivna genom W. Gordon Stiernstedt. 289 s. Bonnier 1947.

Lilljebjörn, Henrik. Minnen. W. Billes förlag, Stockholm 1912

Lundahl, Anders. Erik Gustaf Geijer- filosofen. 281 s. Nya Doxa 1999.

Marcus, Carl David: Erik Gustaf Geijers lyrik. 397 s. Stockholm 1909.

Meurling, Per: Geijer och Marx. Studier i Erik Gustaf Geijers sociala filosofi. 208 s. Tiden 1983.

Molin, Adrian: Geijer-studier. 269 s. Göteborg 1906. – Diss. Göteborg: Högsk.

Nielsen, Jørgen. Erik Gustaf Geijer. En lefnadsteckning. 203 s. Odense: Hansen 1902.

Norberg, Elsa.  E. G. Geijers tankar om människan och historien. 62 s. Svenska kyrkans diakonistyrelse 1941.(Skrifter utgivna av förbundet för kristen humanism)

Norberg, Elsa.  Geijers väg från romantik till realism. [Akad. avh. Uppsala] 525 s. Stockholm 1944.

Norlind, Tobias. Erik Gustaf Geijer som musiker. 285 s. W&W 1919.

Nybom, Torsten.  Erik Gustaf Geijer. Om vår tids inre samhällsförhållanden. Tidens förlag 1980. (Historiska skrifter i urval).

Olofsson, Sven Ingemar Geijer och samhällsekonomin. Hans utveckling fram till 1830. 232 s. R&S 1959.

Redin, Pia.  När Erik Gustaf ville bli viking. Ill. Erik Bohlin. Förlaget Pärlemor 1999. (Kul Tur i litteratur.) — Bilderbok för barn.

Rexius, Gunnar. Geijers “affall”. Anteckningar. [2], 54 s. Uppsala: Akademiska bokhandeln. 1915. (Uppsala universitets årsskrift; 1915: Filosofi…;3.)

Rodhe, Edvard.  Geijer och samhället. En studie i svensk tradition. 549 s. Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1942.

Spongberg, Viola Hildur:. The Philosophy of Erik Gustaf Geijer. 167 s. Rock Island, Ill.: Augustana book concern 1945.

Staf, Nils.  Ransätersbruken och deras ägare. Uppsala 1974. (Meddelanden från Geijerska släktföreningen. V.)

Stenroth, Ingmar.  E. G. Geijers dikt Odalbonden. 34 s. Göteborg 1992. (Meddelanden/ Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 10.)

Stenroth, Ingmar E. G. Geijers dikt Wikingen. 53 s. Göteborg 1993. (Meddelanden/ Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 11.)

Stolpe, Herman & Petander, KarlErik Gustaf Geijer om samhällsutvecklingen. 58 s. Stockholm 1954.

Stolpe, Sven.  Geijer. En essay. 194 s. W&W 1947. (Skrifter utgivna av Wallinsamfundet.2.)

Stolpe, Sven.  Geijer. En essay. 207 s. Ny utg. R&S 1976. (Trendpocket.)

Söderblom, Nathan.  Från Geijers ungdom. 36 s. Stockholm 1906. Nordiska öresbiblioteket. 1906:5-6.

Wahlström, Lydia.  Erik Gustaf Geijer. En lefnadsteckning. 338 s. Norstedt 1907.

Wahlström, Lydia.  Svenskar från förra seklet. Biografiska studier. 2. Erik Gustaf Geijer. Johan Gabriel Richert. Fredrika Bremer, 181 s. . Norstedt 1916.

Vinge, Louise. Geijers minnen. Genreblandning och epokmöte. 20 s. Geijersamfundet 1986. 20 s. (Geijerstudier. 7.Skrifter utgivna av Geijersamfundet.)

Ett urval artiklar om Geijer från Geijer-jubileet 1983 till 1999:

Alcalá, Jesús: Han gäckar alla försök till etikettering. Dagens Nyheter 1997-04-20.

Andrén, Erik: Geijersgårdens äldre bebyggelse. Upplands Fornminnesförenings Tidskrift XLV:1. (Om Geijergården i Uppsala.)

Bengtsson, Jan: Ut ur solipsismens mörka hörn … Geijers personlighetsfilosofi. Ord & bild 1997:3/4, s 62-65.

Bengtsson, Jan Olov: Vår förlorade historia. Geijer och den moderna tanken. Svensk linje 1986:5/6, s. 239-243.

Bergsten, Staffan: Geijers dilemma. Musik 1997:4, s. 50.

Bladh, Curt: Den rödvita herrgården. Sundsvalls Tidning 1987-07-14.

Dahlstedt, Sten: Botemedel mot det nationella traumat. Ord & bild 1997:3/4 s. 69-76.

Edgren, Pehr Adolf: Geijer – hängiven musiker och snabbtungad tentator. Uppsala Nya Tidning 1995-10-26.

Ehnmark, Anders: Amerika som europeisk furstespegel. Biblis. Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk, samlande. 1998:2, s. 45-50.

Ehnmark, Anders: Erik Gustaf Geijers moderna tider. Moderna tider 1999:105/106, s. 36-39.

Ehnmark, Anders. Geijers salong tredje världens skrivstuga. Skalden Geijer en intellektuell med kännedom om förtrycket på fjärran kuster. Arbetet 1997-11-30.

Ehnmark, Anders: Minnets hemlighet. Ord & bild 1997:3/4, s. 40-43.

Ehnmark, Anders, Lundberg, Camilla, & Olsson, Anders: Tre fingrar på Erik Gustaf Geijers hand, samhällsfilosofen, poeten och tonsättaren 150 år efter hans död. Expressen 1997-06-21.

Eliasson, Ingemar: Efterlyst: Vår tids Geijer. Frisinnad tidskrift 1997:2. Ingår också i Fritänkt. Ingemar Eliasson i Frisinnad Tidskrift 1993-1998. Frisinnad Tidskrift 1999.

Enander, Christer: Geijer – med Sverige i tiden. (Svenska akademien i historiens backspegel.) Kvällsposten 1983-04-03.

Englén, Josef: Geijer och vår tid. Barometern 1983-03-14.

Fovet, William: Le professeur Geyer. Ord & bild 1997:3/4, s. 77-78.

Furuland, Lars: Lanthushållning och dikt i Geijers Värmland. Perspektiv 1960:8.

Geijer, Lennart: Med stäven mot vänster. Expressen 1987-07-31.

Geijer, Sten: Geijer och vistelsen i England. Nya Wermlands-Tidningen 1995-05-10.

Geijerstam, Claes af: Erik Gustaf Geijers instrumentalmusik i handskrift. En bestämning av autografer. Svensk tidskrift för musikforskning 1988, s. 31-48.

Geijerstam, Claes af: Kring Erik Gustaf Geijers cellosonat. Svensk tidskrift för musikforskning 1985, s. 59-76.

Geijerstam, Claes af: Nyupptäckt Geijermusik. Uppsala Nya Tidning 1983-09-19.

Göthe, Georg: Porträtt av Erik Gustaf Geijer. Ord och bild 1910.

Haettner Aurelius, Eva: Vänner i verkligheten. Geijer och Fredrika Bremer. Ord & bild 1997:3/4, s. 96-98, 101.

Hansen, Lars: Erik Gustaf Geijer. Akademiker och samhällstänkare i brytningstid. Sociologisk forskning 1997:1/2, s. 49-74.

Hedwall, Lennart: Om Erik Gustaf Geijers sånger. Musikrevy 1992:6, s. 237-240.

Josefson, R: Förnuft och uppenbarelse i Geijers Thorild. Forum Theologicum 1961, s. 36-47.

Kjellén, Alf: Geijer och fattigdomsproblemet t. o. m. riksdagen 1840-41. Särtryck ur Historisk tidskrift 1933.

Knutson, Ulrika: Lösryckt skvaller från Uppsala. Om professor Geijers mellanhavande med Malla Silfverstolpe. Ord & bild 1997:3/4, s. 79-85.

Larsmo, Ola: Erik Gustaf Geijers skrämmande lycka. Samtal med en stengäst. Ord & bild 1997:3/4, s. 46-61.

Larsmo, Ola: Geijer körde om den unge Marx i innerkurvan. Dagens Nyheter 1997-04-20.

Liedgren, E: Geijers psalmer 1812. Vår lösen 1912, s. 352 ff.

Lindblad, Hans: Ensam i bräcklig farkost. Gefle Dagblad 1997-04-22.

Lorenz, Karin: Geijersgården. “Vilket liv av musik och poesi!” Antik & Auktion 1991:9, s. 25-31.

Löfgren, Lars: Tvillingarna från Värmland. Svenska Dagbladet 1985-07-21.

Lönnroth, Lars: Geijers samhällsfilosofi fortfarande inspirerande. Svenska Dagbladet 1997-05-11.

Lönnroth, Lars: Geijersarvet. En humanistisk bildningstradition. Tvärsnitt 1981:2, s. 16-26. Ingår också i: Geijerjubileet i Uppsala 1983. Uppsala 1983.

Lönnroth, Lars: Kärlek under natthimlen. Göteborgs-Posten 1984-08-06.

Malmberg, Carl-Johan: Väv av bekännelser och tystnad. Svenska Dagbladet 1999-09-05.

Meurling, Per: Geijer såg klart. Han föregriper vår demokrati. Arbetet 1983-04-03.

Nilsson, Lennart: “Ensam i bräcklig farkost”. Dagen 1983-03-01.

Nordenfors, Ola: Att kunna beskriva det obeskrivliga. Geijer och musiken. Ord & bild 1997:3/4, s. 102-108.

Noreen, Gunilla: Geijers Uppsala i minnets ljus. Östgöta Correspondenten 1982-08-02.

Olsson, Thomas: Först rot, så blomma! Litteraturkritikern Geijer. Ord & Bild 1997:3/4, s. 109-112, 115-117.

Roberts, Michael: Geijer and England. Scandia 1994:2, s. 209-230.

Runestam, Arvid: Geijers uppenbarelsetro. Svensk Teol. Kvartalstidskrift 1933, s 22 ff.

Segerstedt, Torgny: Geijer den samhällsverksamme. Ingår i: Geijer-jubileet i Uppsala 1983. Uppsala 1983.

Stalemark, John: Från konservatism till liberalism. Bohuslänningen 1983-02-03.

Stiernstedt, Jan: Sådan var min morfars morfar! Idun 1948:18, s 12-13, 31.

Stolpe, Staffan: I Geijers Ransäter. Här har dikten lämnat platsen bakom sig. Arbetet 1997-06-25.

Svedjefall, Johan: Avfallens tid. Om Almqvist och Geijer. Ord & bild 1997:3/4, s. 81-95.

Svedstedt, Tore: Diktarporträtt i närbild. Borås Tidning 1989-03-26.

Svensson, Henrik: Filosofin viktigast för Geijer. Sundsvalls Tidning 1997-07-11.

Wadensjö, Bengt: Att verka i Geijers anda. Nya Wermlands-Tidningen 1991-06-01.

Vinge, Louise: Geijers “Minnen” – idyll och polemik. Svenska Dagbladet 1984-05-28.

Wrede, Gösta: Vad säger Geijer? Om Geijers filiosofiska betraktelser rörande religion. Ingår i:

Wrede, Gösta. Vittnena berättar. Örebro, Libris 1993.

Internet-adresser:

Mycket information och länkar om Erik Gustaf Geijer och Geijersläkten, mm:
www.geijer.com

Projekt Runeberg. Fakta om Erik Gustaf Geijer: www.lysator.liu.se/runeberg/svlihist/geijereg.html