Musikalier

CD-skivan Erik Gustaf Geijer Sånger och musik i urval av Pelle Östlund. Omslagsfoto: Bengt af Geijerstam.

Geijers sånger [Musiktryck]. H. 1
Geijer, Erik Gustaf – [18--?]

Geijers sånger [Musiktryck]
Geijer, Erik Gustaf – Stockholm, [18--?]

Sonatina för pianoforte och violoncell [Musiktryck]
Geijer, Erik Gustaf – [Stockholm], [1976?]

Svenska folkvisor. 3
Stockholm, 1880

Sånger af E.G. Geijer och A.F. Lindblad [Musiktryck]
Geijer, Erik Gustaf – Stockholm, [ca 1830]

Sånger vid piano [Musiktryck]
Geijer, Erik Gustaf – Stockholm, 1984-1986

Sånger vid piano [Musiktryck]. H.1
Geijer, Erik Gustaf – Stockholm, 1984

Sånger vid piano [Musiktryck]. H. 2
Geijer, Erik Gustaf – Stockholm, 1986

Sånger vid piano [Musiktryck]. H.3
Geijer, Erik Gustaf – [1998]

Sånger vid piano [Musiktryck]
Geijer, Erik Gustaf – [Stockholm], [1998]

Sonater för piano fyra händer. Utgivna av Bertil Wikman. Edition Reimers 2000. Monumenta Musicae Svecicae 2000.)

Sångstycken med accompagnement för piano-forte [Musiktryck]
Geijer, Erik Gustaf – [Stockholm], [1998]

Sångstycken med accompagnement för piano-forte [Musiktryck]. [H. 1]
Geijer, Erik Gustaf – [1998]

Sångstycken med accompagnement för piano-forte [Musiktryck]. [H. 2]. Nya sånger med accompagnement för piano-forte
Geijer, Erik Gustaf – [1998]

Tre sånger [Musiktryck]
Geijer, Erik Gustaf – Stockholm, 1969