Skrifter av Geijer

Geijer, Erik Gustaf. Dikter. Under redaktion av Carina och Lars Burman och med inledning av Torgny Segerstedt. Atlantis 1999. Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien i samverkan med bokförlaget Atlantis).

Geijer, Erik Gustaf.  Samlade skrifter. Ny ökad uppl. ordnad i tidsföljd / genomsedd av John Landqvist.  Norstedts 1923-1931.
D. 1. Essayer och avhandlingar 1803-1817.
D. 2. Skaldestycken; Tal och avhandlingar 1817-1819.
D. 3. Tal och avhandlingar 1819-1830.
D. 4. Svea rikes hävder; Svenska folkets historia; Forntiden och den Katolska tiden.
D. 5. Svenska folkets historia. 2: Gustav Vasa – Karl IX. 3: Gustav II Adolf.
D. 6. Svenska folkets historia. 3. 2: Kristina.
D. 7. Tal, avhandlingar och kritiker 1832-1837; Minnen.
D. 8. Den blå boken; Litteratur-bladet 1838-1839.
D. 9. Bihang till Litteratur-bladet: Representationsfrågan; Tal och artiklar 1840-1844; Om vår tids inre samhällsförhållanden.
D 10. Människans historia; Akademiska program; Ur de blå böckerna: efterskörd.
D. 11. Den ny-europeiska odlingens huvudskiften; Tal och avhandlingar 1845-1847; Yttranden i Uppsala universitets filosofiska fakultet och dess konsistorium.
D. 12. Geijers brev till hans hustru 1808-1846.
D. 13. Brev.