Bli medlem

Du kan stödja Geijersamfundets verksamhet genom att bli medlem!

Årsavgift

100 kr för enskild medlem
150 kr för makar och par
150 kr för organisationer och institutioner

Avgiften sätts in på Geijersamfundets postgirokonto: Pg 36 48 63-1

Glöm inte att uppge namn och adress, gärna också e post-adress!