Välkommen till Geijersamfundet!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Välkommen till Geijersamfundet

 

Vår! Jag hälsar dig, till Norden var välkommen, sköna gäst!
Med din ljusström över jorden och med dina lärkors fest.
Böljan dansar, träden knoppas, hjärtat åter leva vill.
Själva sorgen åter hoppas, ljus och blommor äro till.

(Vårsång 1836)

 

Årsmöte i april och två musikaliska Geijerkvällar

Geijersamfundets årsmöte 2018  äger rum torsdagen den 26 april kl. 18.00 i Residenset. Alla är välkomna!

Och den 15 maj blir det Geijerkonsert i Aula Magna i Karlstads universitet. "Erik Gustaf Geijers femte finger: Musiken" är rubriken på den kvällen och de medverkande musikerna är som framgår av affischen ovan konsertpianisten Pelle Östlund, mezzosopranen Karolina Wallin, cellisten Sam Bäckström och violinisten Radu Mitnei. Dessuom talar fil. dr. Björn Hasselgren över ämnet "Geijer romantisk glöd och medelålderns aska". Arrangemanget är ett samarrangemang mellan Karlstads universitet/Kultur på Kau och Geijersamfundet.

Men dessförinnan blir det faktiskt ännu en konsert med Geijers musik i Skoghalls kyrka lördagen den 21 april kl 16.00 i arrangemang av Karlstads kammarmusiksällskap i samarbete med Hammarö församling.  "Ett porträtt" är rubriken på konserten i Skogshalls kyrka och de medverkande musikerna är också där Pelle Östlund, Radu Mitnei och Sam Bäckström samt dessutom baritonsångaren Peter Kronlöv. Se affisch i högra spalten-.

Ett glädjande intresse för Geijers i många år så bortglömda och försummade musik  som förstås beror på den förra året utgivna n CD-skivan Erik Gustaf Geijer Sånger och musik i urval av Pelle Östlund. Mer om den längre nere på denna sida

Årets första sammanträde

Överst: T v om ordföranden Kenneth Johansson ses sekreteraren Thomas Blom och Jonas Herrlin och t h Per Henrik Magnusson. Liselotte Englund, Karin Lorenz, Lars Lingsell och närmast kameran Rolf Ahlzén. Nederst: Styrelsen avnjuter en härlig måltid. Foto_ Lena Sewall.

Den 12 februari höll Geijersamfundets styrelse årets första styrelsemöte. Bland annat planerades vårens aktiviteter. Som vanligt svarade vår ordförande landshövding Kenneth Johansson för ett strålande värdskap  och residensets husfru Gunn för fantastisk förplägnad.

Geijerseminarium på Gustavianum,

Geijerseminarium var det på Uppsala universitet den 15 mars. Medverkande var  Björn Hasselgren, tekn dr, Uppsala universitet; professor Lars Magnusson, Uppsala University; professor Daniel B Klein, George Mason University och Ratio, samt Gunnar Petri, jur dr från Uppsala universitet, f d statssekreterare och vd för STIM.

Ola Larsmo om Geijer

Styrelseledamoten Ulf Geijer rapporterar att författaren och historisk-filosofiska fakultetens hedersdoktor Ola Larsmo den 25 januari höll ett intressant föredrag om Geijer i Uppsala med titeln En skrämmande lycka – Ett återbesök hos Erik Gustaf Geijer. Föredraget finns nu på YouTube.

Sånger och kammarmusik av Erik Gustaf Geijer


CD-skivan Erik Gustaf Geijer Sånger och musik. Omslag. Foto: Bengt af Geijerstam.

Tisdagen den 2 maj 2017 höll det 70-årsjubilerande Geijersamfundet sitt årsmöte i Geijerskolan i Ransäter. Före årsmötet var Geijersgården dagen till ära öppen för visning samtidigt som kaffe eller te serverades i gården. Årsmötet inleddes med musik av två musikelever, Sanna Olsson och Sara Andersson. Efter årsmötet bjöds årsmötesdeltagarna på en läcker supé innan det var dags för kvällens föredragshållare Birgitta Wistrand.

T v Birgitta Wistrand. Foto: Karin Lorenz. T h Erik Gustav Geijer. Teckning av Fredrika Bremer. Bilden hämtad från W. Gordon Stiernstedts Två släktled berätta. Bonnier 1947.

Birgitta Wistrand är ordförande i DELS (De litterära sällskapen), var moderat riksdagsledamot mellan 1991 och 2002 och som sådan bland annat suppleant i kulturutskottet och utrikesutskottet. Hon grundade också organisationen Positiva Sverige och utsågs för denna insats till Årets Svenska Kvinna 1990. Hon har också varit ordförande för Fredrika Bremer-förbundet i två omgångar 1976–82 och 2008–13 och disputerade 2006 i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet på en doktorsavhandling om Elin Wägner.

Efter årsmötet talade Birgitta Wistrand över ämnet Bildning – och Geijer i dag och gjorde en briljant sammanfattning av Geijers liv, om hans vänskap med gymnastikens fader Per Henrik Ling och om influenserna från bland annat Fredrika Bremer. Med vänligt tillstånd av Birgitta Wistrand har Geijersamfundet fått återge hennes intressanta och fängslande föredrag. Klicka här för att läsa hennes text!

Kvällen avslutades på ett strålande sätt med att släktföreningens representant i styrelsen Ulf Geijer, mezzosopranen Karolina Wallin  och konsertpianisten Pelle Östlund bjöd på smakprov på sånger och kammarmusik av Geijer ur den alldeles nyutkomna CD-skivan Erik Gustaf Geijer Sånger och musik i urval av Pelle Östlund. Medverkande på skivan är den lyriska mezzosopranen Karolina Wallin, cellisten Sam Bäckström, violinisten Radu Mitnei och förstås konsertpianisten Pelle Östlund själv. Skivan är producerad av Geijerska släktföreningen och Geijersamfundet. Musikalisk producent är Bengt af Geijerstam, som också svarar för digital inspelning samt redigering och foto. För mixning samt CD-mastring svarar Johan Hellquist, för text Ingela af Geijerstam, för formgivning Petrus Iggström samt för pressning Dicentia AB. Inspelningen är gjord på Geijerskolan i Ransäter.

Geijermusik på CD. Ulf Geijer och Pelle Östlund presenterar CD-skivan Erik Gustaf Geijer Sånger och musik i urval av Pelle Östlund. Foton: Lena Sewall.

Årsmötet öppnas. Geijersamfundets årsmötet 2017 öppnades med musik av två av Geijerskolans musikelever, Sanna Olsson och Sara Andersson, och välkomsthälsning av av ordföranden Kenneth Johansson.  Foton: Lena Sewall

Geijergården med flaggan i topp den 2 maj 2017. Foto Karin Lorenz.

Tidigare års aktiviteter

Om tidigare års aktiviteter kan man läsa i hemsidans arkiv. Klicka här!

Mailadresser

Skicka gärna mailadressen till samfundet så att vi kan göra en gruppmailadresslista för att vid behov snabbt kunna nå medlemmarna och andra Geijerintressenter med aktuell information  Geijersamfundet har på senare tid glädjande nog fått en del nya medlemmar.

Senast uppdaterad 18 april 2018

 

Hemsidesredaktör Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com

som också svarar för foton om inte annat anges.