Välkommen till Geijersamfundet!

 

 

 

Trevligt och tankeväckande årsmöte

Eftertänksam och klok mötesledning.. Ordföranden Georg Andren och sekreteraren Thomas Blom. Foto Liselotte Engblom

Onsdagen den 20 april var det årsmöte med Geijersamfundet på Residenset – hos vår ordförande, landshövding Georg Andrén, rapporterar styrelsens Liselotte Englund.

Årsmötet gav hela styrelsen förnyat förtroende. Glädjande rapporter gavs om välgång på Geijerskolan.

Klara Bennermark. Sjöng gudomligt! Foto Liselotte Engblom

Fantastisk sång av Klara Blennermark, elev vid sånglinjen som fint ackompanjerades av pianoläraren Johan Gund. Statsvetarprofessorn Malin Rönnblom samtalade om demokrati i Geijers anda, tillsammans med läkaren och etikern Rolf Ahlzén. Tankeväckande reflektioner med många eftertankar.

God förplägnad, engagerade rundaordsamtal och några påminnelser om kommande arrangemang: Geijersgårdens kulturvecka i mitten av juli och Geijersamfundets sommarkurs på Geijerskolan den första veckan i augusti -22. Håll utkik! avslutar Liselotte.

Klicka här för att se årsredogörelsen för 2021.

Professor Malin Rönnblom och landshövding Georg Andrén, Geijersamfundets ordförande. Foto Liselotte Engblom

”Osedvanligt trevlig kväll”, skriver landshövdingen själv på Landshövdingen i Värmlands läns hemsida ”med demokratisamtal mellan etikern och läkaren Rolf Ahlzén och professorn i statskunskap Malin Rönnblom. Samtalet handlade om demokratin, inte bara i dimensionen som beslutsform, utan även som livsform, dvs vår förmåga att leva tillsammans. Så oerhört viktigt, inte minst i dessa dagar.”

 

  Årsmöte i Residenset. Foton: Georg Andrén.

Årets första styrelsemöte

Årets första styrelsemöte.

Onsdagen den 23 februari hade  Geijersamfundet för första gången på länge ett sammanträde i Residenset. "Vår ordförande landshövding Georg Andrén spotanvärdade med kort varsel, när vi styrde om från Zoom till residens", berättar styrelseledamoten Liselotte Englund. "Några slöt upp och några andra deltog via skärmen. Nu har vi summerat pandemiåret 2021, planerat för årsmöte på residenset i april, pratat sommarkurs på Geijerskolan och smidit planer för en höstaktivitet". Och återkommer med mer information längre fram.

200-årsjubileum

 

För tvåhundra år sedan (1822) blev Erik Gustaf Geijer första gången rektor vid Uppsala universitet. Han tjänstgjorde på uppdraget under vårterminen. Rector magnificus valdes bland universitetets ordinarie professorer två gånger per år, och de hade därigenom uppdraget under endast en termin. Det var därför vanligt att samma professorer återkom till uppdraget som rektor flera gånger under sin karriär. Geijer innehade rektorsposten ytterligare tre gånger efter den första perioden våren 1822.

 

Geijer i En värmländsk litteraturhistoria

 

 

I den första delen av fantastiska ”En värmländsk litteraturhistoria” finns ett fint kapitel om Geijer skrivet av bokens tidigare huvudredaktör, numera framlidne litteraturprofessorn Dag Nordmark: ”Geijer minns”. Boken är utgiven av Värmlands Museum (2020). Värmland har förstås en central plats. ”Man tycker sig vara i stora världen även mitt i ödemarken /.../ Jag har känt det vid varje återseende av min fädernebygd”.


Medlemsavgift

Vi vill  påminna er som ännu inte betalat årsavgiften för 2022. Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för makar/par samt 150 kr för organisationer och institutioner. Årsavgiften inbetalas till Geijersamfundets postgiro: 36 48 63-1

 

Geijersamfundet på Facebook

Vi finns även på Facebook: https://www.facebook.com/geijersamfundet/

Eventuell adressändring sänder ni till samfundets sekreterare thomas.blom @kau.se

Tidigare års aktiviteter

Om tidigare års aktiviteter kan man läsa i hemsidans arkiv. Klicka här här att läsa vad som hände 2021, 2020, 2019, 2018 2017.

Mailadresser

Skicka gärna mailadressen till samfundet så att vi kan göra en gruppmailadresslista för att vid behov snabbt kunna nå medlemmarna och andra Geijerintressenter med aktuell information  Geijersamfundet har på senare tid glädjande nog fått en del nya medlemmar.

Hemsidesredaktör Lena Sewall  lena.sewall@telia.com

 

Sidan senast uppdaterad den 21 april 2022