Välkommen till Geijersamfundet!

 

Välkomna till årsmöte!

Residenset Karlstad. Foto: Länsstyrelsen

Måndagen den 22 april 2024, kl. 18.00 äger samfundets årsmöte rum på residenset i Karlstad.

Utöver årsmötesförhandlingarna får vi avnjuta  musik och sång av pianisten Per Jorsäter med medhavd solist samt lyssna till ett föredrag av prästen och skribenten Ewa Lindqvist Hotz med rubriken: ”Lydia Wahlström (1869-1954). Mgänniska och demokratikämpe i Geijers efterföljd”. Ewa Lindqvist Hotz har studerat vid Cambridge University, Heythrop College i London och vid Uppsala och Lunds universitet. Hon prästvigdes 1999. Ewa kommer i juni att disputera i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi.

Ewa Lindqvist Hotz

Pär Jorsäter

Anmälan till årsmötet är obligatorisk. Landshövdingen bjuder på en lättare förtäring efter årsmötesförhandlingarna. Meddela därför sekreterare Thomas Blom om planerat deltagande senast tisdagen den 16 april via företrädesvis e-postadress: thomas.blom@kau.se eller via telefon 070-5954785. Ange också om eventuella kostrestriktioner.

Det är också dags att betala årsavgiften för 2024. Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för makar/par samt 150 kr för organisationer och institutioner. Uppmuntra gärna era vänner och bekanta att ansluta till Geijersamfundet!

Årsavgiften inbetalas till Geijersamfundets postgiro: 364863-1

Sammanträde via Zoom

Ordföranden Georg Andrén ledde zoom-mötet från residenset.

Geijersamfundets styrelse genomförde ett styrelsemöte måndagen den 26 februari via Zoom där bland annat årsberättelsen för 2023 redovisades. Årsberättelsen kommer att föredras vid kommande årsmöte. Vidare avhandlades en ansökan från Geijerskolan om bidrag för att färdigställa en keramikverkstad. Styrelsen såg det som angeläget och biföll ansökan. Geijersamfundet har till uppgift att bemanna tre ledamöter i Geijerskolans styrelse. Då två av dessa ledamöter lämnat skolans styrelse har Geijersamfundets styrelse till uppgift att utse två nya ledamöter. Denna fråga diskuterades vid mötet och ett nytt möte i frågan är inplanerat till mitten av mars. Vidare beslutades att Geijersamfundets årsmöte kommer att äga rum måndagen den 22 april kl. 18.00 på residenset i Karlstad. Kallelse till detta möte kommer att sändas ut till medlemmarna.


Sekreteraren Thomas Blom organiserade zoom-sammanträdet.

Medlemsavgift

Vi vill  påminna om årsavgiften för 2024. Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för makar/par samt 150 kr för organisationer och institutioner. Årsavgiften inbetalas till Geijersamfundets postgiro: 36 48 63-1

Geijersamfundet på Facebook

Vi finns även på Facebook: https://www.facebook.com/geijersamfundet/

Eventuell adressändring sänder ni till samfundets sekreterare thomas.blom@kau.se

Tidigare års aktiviteter

Om tidigare års aktiviteter kan man läsa i hemsidans arkiv. Klicka här här att läsa vad som hände

2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 2017.

Mailadresser

Skicka gärna mailadressen till samfundet så att vi kan göra en gruppmailadresslista för att vid behov snabbt kunna nå medlemmarna och andra Geijerintressenter med aktuell information  Geijersamfundet har på senare tid glädjande nog fått en del nya medlemmar.

Hemsidesredaktör Lena Sewall  lena.sewall@telia.com

 

Sidan senast uppdaterad den 5 april 2024