öökVälkommen till Geijersamfundet!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Välkommen till Geijersamfundet

 

 

Digitalt årsmöte 2021

Årsmötet i Geijersamfundet 2021 planerades att äga rum på Residenset den 22 september. Vi hade alla sett fram emot att få träffas och förutom årsmötesförhandlingar fått lyssna till sång och musik och ett samtal mellan två forskare. Tyvärr fick vi tänka om och även detta årsmöte tvingades genomföras digitalt. Detta för att följa de direktiv Folkhälsomyndigheten och regeringen proklamerat. Det var nio deltagare som träffades framför datorskärmarna den 22 september kl. 18.00 Protokoll från mötet kommer att publiceras på denna hemsida inom några veckor. Under november månad hoppas vi kunna bjuda in medlemmarna till Residenset för att då lyssna den programpunkt som var tänkt att ske under årsmötet. Vi kommer således att återkomma med en inbjudan till Residenset där vi då får lyssna till Rolf Ahlzén, docent i medicinsk humaniora, och Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, som pratar utifrån rubriken ”Demokratiutmaningar; 100 år med allmän och lika rösträtt med koppling till Geijer”. 

 På återhörande!

Thomas Blom

Sekreterare

Klicka nedan för att läsa samfundets årsberättelse för år 2020:

Geijerssamfundet Årsberättelse 2020

Vi vill också påminna de av våra medlemmar som ännu inte erlagt årsavgiften för 2021.

Årsavgiften är 100 kr för enskild och 150 kr för makar/par samt 150 kr för organisationer och institutioner.

Uppmuntra gärna era vänner och bekanta att ansluta till Geijersamfundet!

Årsavgiften inbetalas till samfundets postgiro: 36 48 63 - 1

Geijers pianokvintett i f-moll

Den 20 mars var Svenska Akademien värd för ett direktsänt program i seminarieserien "Akademierna och musiken" från Börssalen. Stortorget. Det var en intressant och njutbar eftermiddag med ett mycket intressant och inspirerande föredrag av Horace Engdahl, som gav en fin bild av Geijers musikaliska liv och inflytande (sändningens första timme). Och därefter en helt underbar konsert (sista halvtimmen) med Geijers pianokvintett i f-moll, som framfördes av musikerna Anders Kilström, piano, Anders Lagerqvist och Per Öman, violin, Jonna Inge, viola samt Kati Raitinen, cello.
Pianokvintetten har endast uppförts vid några mycket sällsynta tillfällen tidigare.
Musiken var ett av Erik Gustaf Geijers fem fingrar, och som Horace Engdahl säger i föredraget:
”Inget annat i samtiden låter som Geijer. Melodiken blänker och överraskar”.

Nu finns hela sändningen att se, och musiken att avnjuta, på YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=MmOEBN0bvik

Geijer i En värmländsk litteraturhistoria

 

 

I den första delen av fantastiska ”En värmländsk litteraturhistoria” finns ett fint kapitel om Geijer skrivet av bokens tidigare huvudredaktör, numera framlidne litteraturprofessorn Dag Nordmark: ”Geijer minns”. Boken är utgiven av Värmlands Museum (2020). Värmland har förstås en central plats. ”Man tycker sig vara i stora världen även mitt i ödemarken /.../ Jag har känt det vid varje återseende av min fädernebygd”.

Digitalt årsmöte

Tisdagen den 27 oktober ägde Geijersamfundets  försenade årsmöte för verksamhetsåret 2019, och efterföljande konstituerande styrelsemöte rum. Vi hade givetvis hoppats på att genom denna tidsmässiga förskjutning på 6 månader kunna genomföra årsmötet på sedvanligt sätt med föredrag, sång och musik innan mötesförhandlingarna inleds. Dock fick vi på grund av rådande läge begränsa oss till att genomföra årsmötesförhandlingarna digitalt via länk. Förutom genomgång av årsberättelsen och ekonomisk rapport valdes en ny ledamot in i styrelsen på den plats som varit vakant. Vår nya ledamot är Louise Hamilton som vi hälsar varmt välkommen i styrelsen Vi ser mycket fram emot kommande samarbete i styrelsen. Enligt samfundets stadgar och därtill tradition är landshövdingen i Värmlands län ordförande och biskopen i Karlstads stift vice ordförande. Landshövding Georg Andrén och biskop Sören Dalevi valdes för dessa roller. För övrigt skedde omval av Thomas Blom, sekreterare, samt ledamöterna Lena Sewall och Liselotte Englund. Till ledamot som representant för Geijerska släktföreningen omvaldes Ulf Geijer med suppleant Luule Geijer.

 Vidare fick vi en rapport från Geijerskolans styrelseordförande Rolf Ahlzén som bland annat berättade att det är stor efterfrågan på skolans utbildningar och att man på skolan är mycket nöjd med det nya musikhuset.

Nu smider vi planer för 2021 som vi hop pas blir ett annat slags år än det innevarande. Vi hoppas alla att pandemin snart ebbar ut och att vi kan genomföra såväl kommande årsmöte som andra aktiviteter i samfundet längre fram under 2021 och att vi då kan träffas utan att ha en datorskärm mellan oss.
. Länk till årsberättelsen.

Länk till årsmötesprotokoll

Länk till protokoll från konstituerande sammanträdet


Medlemsavgift

Vi vill ̊ påminna er som ännu inte betalat årsavgiften för 2020. Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för makar/par samt 150 kr för organisationer oc institutioner. Årsavgiften inbetalas till Geijersamfundets postgiro: 36 48 63 - 1

Geijersamfundet på Facebook

Vi finns även på Facebook: https://www.facebook.com/geijersamfundet/

Eventuell adressändring sänder ni till samfundets sekreterare thomas.blom @kau.se

 

 

Årets första styrelsesammanträde

Den 10 februari genomförde Geijersamfundet sitt första styrelsemöte under 2020. Det var också det första sammanträdet för Värmlands läns nya landshövding Georg Andrén, som också tillträdde uppdraget som ordförande i samfundet. Sammanträdet ägde rum i residensets vackra lokaler och under mötet avhandlades såväl det gångna årets verksamhetsberättelse som att det kommande årsmötet planerades. Efter styrelsemötet bjöd landshövdingen in till en mycket välsmakande måltid som var arrangerad av husfrun Gunn Stavvik.

 

Styrelsen sammanträder. På bordets vänstra sida fr v Lars Nilsson, Per Henrik Magnusson, Liselotte Englund, Lars Lingsell, stående på kortsidan  Thomas Blom, Georg Andrén och på bordets framsida fr v Jonas Herrlin, Sören Dalevi, Luulle Geijer och Ulf Geijer. Foto: Lena Sewall

Vid buffébordet. Fr v Lars Nilsson, Jonas Herrlin, värden Georg Andrén, Thomas Blom, Liselotte Englund, Sören Dalevi, Per Henrik Magnusson och Lars Lingsell.

Tidigare års aktiviteter

Om tidigare års aktiviteter kan man läsa i hemsidans arkiv. Klicka här här att läsa vad som hände 2019, 2018 2017.

Mailadresser

Skicka gärna mailadressen till samfundet så att vi kan göra en gruppmailadresslista för att vid behov snabbt kunna nå medlemmarna och andra Geijerintressenter med aktuell information  Geijersamfundet har på senare tid glädjande nog fått en del nya medlemmar.

Sidan senast uppdaterad den15 november 2020

 

Hemsidesredaktör Lena Sewall  lena.sewall@telia.com

som också svarar för foton om inte annat angetts.