Välkommen till Geijersamfundet!

 

Geijerjubileum den 7 januari

Den 7 januari 2023 firar Geijersamfundet i samverkan med Karlstads humanistiska förening att det är 240 år sedan Erik Gustaf Geijer föddes den 12  januari 1783. Vi ägnar denna dag åt Geijers liv och verk i den ort där han föddes och växte upp.

Plats: Geijerskolan, Ransäter

Tid: lördag 7 januari 2023 kl. 11.00–17.00

Deltagaravgift: 190 kronor. I den ingår bussresa från Karlstad, lunch (soppa, smörgås, eftermiddagsfika)Medlemmar i Humanistiska föreningen, Geijersamfundet och Geijerska släktföreningen betalar 90 kronor.

Det blir buss från Karlstad och buss åter efter programmets slut. Preliminär avfärd kl 10.15 från Norrstrandskyrkan. Ingen avgift, men platsbokning i samband med anmälan till dagen som sådan.

Anmälan: Till Louise.hamilton49@gmail.com. Ange i ämnesraden: ”Geijer 7/1” och skriv i mejlet om du är medlem i någon av de angivna föreningarna och om du äter särskild kost (vi kommer att servera soppa utan kött, laktos och gluten, med självservering av diverse tillbehör. Glutenfritt bröd kommer att finnas tillgängligt). 
Ange även kontaktuppgifter för att få info om betalningsförfarande m.m

På programmet: Föreläsningar, musik, diktläsning, bildvisning, besök på Geijersgården:

Information om och visning av Geijersgården
Geijer och hans tid – uppväxten i Ransäter
Kompositören Geijer  
Historikern och retorikern Geijer  
Den politiska filosofen Geijer
Diktaren Geijer

Bland annat medverkar författaren och kulturjournalisten Ola Larsmo (Swede Hollow, Översten m.m.). Han kommer att föreläsa om Geijer som politisk filosof och hur hans syn på bl.a. kolonialism och slaveri förändrades efter hans avfall från konservatism till liberalism. Som en tidig ”postkolonial” debattör verkade han för frigivning av slavarna på den svenska kolonin Sankt Barthélemy.

Arrangörer: Geijersamfundet och Karlstads Humanistiska förening.

Samfundets ekonom god

Vid styrelsens sammanträde den 19 oktober var planeringen av Geijerjubileet den 7 januari 2023 i fokus.
I övrigt redogjordes för samfundets ekonomiska läge, vilket konstaterades är gott. Från Geijerskolan rapporterades att skolans nya rektor Anna Samuelsson påbörjat sin anställning.

 

Trevligt och tankeväckande årsmöte

Eftertänksam och klok mötesledning.. Ordföranden Georg Andren och sekreteraren Thomas Blom. Foto Liselotte Engblom

Onsdagen den 20 april var det årsmöte med Geijersamfundet på Residenset – hos vår ordförande, landshövding Georg Andrén, rapporterar styrelsens Liselotte Englund.

Årsmötet gav hela styrelsen förnyat förtroende. Glädjande rapporter gavs om välgång på Geijerskolan.

Klara Bennermark. Sjöng gudomligt! Foto Liselotte Engblom

Fantastisk sång av Klara Blennermark, elev vid sånglinjen som fint ackompanjerades av pianoläraren Johan Gund. Statsvetarprofessorn Malin Rönnblom samtalade om demokrati i Geijers anda, tillsammans med läkaren och etikern Rolf Ahlzén. Tankeväckande reflektioner med många eftertankar.

God förplägnad, engagerade rundaordsamtal och några påminnelser om kommande arrangemang: Geijersgårdens kulturvecka i mitten av juli och Geijersamfundets sommarkurs på Geijerskolan den första veckan i augusti -22. Håll utkik! avslutar Liselotte.

Klicka här för att se årsredogörelsen för 2021.

Professor Malin Rönnblom och landshövding Georg Andrén, Geijersamfundets ordförande. Foto Liselotte Engblom

”Osedvanligt trevlig kväll”, skriver landshövdingen själv på Landshövdingen i Värmlands läns hemsida ”med demokratisamtal mellan etikern och läkaren Rolf Ahlzén och professorn i statskunskap Malin Rönnblom. Samtalet handlade om demokratin, inte bara i dimensionen som beslutsform, utan även som livsform, dvs vår förmåga att leva tillsammans. Så oerhört viktigt, inte minst i dessa dagar.”

 

  Årsmöte i Residenset. Foton: Georg Andrén.

Årets första styrelsemöte

Årets första styrelsemöte.

Onsdagen den 23 februari hade  Geijersamfundet för första gången på länge ett sammanträde i Residenset. "Vår ordförande landshövding Georg Andrén spotanvärdade med kort varsel, när vi styrde om från Zoom till residens", berättar styrelseledamoten Liselotte Englund. "Några slöt upp och några andra deltog via skärmen. Nu har vi summerat pandemiåret 2021, planerat för årsmöte på residenset i april, pratat sommarkurs på Geijerskolan och smidit planer för en höstaktivitet". Och återkommer med mer information längre fram.

200-årsjubileum

 

För tvåhundra år sedan (1822) blev Erik Gustaf Geijer första gången rektor vid Uppsala universitet. Han tjänstgjorde på uppdraget under vårterminen. Rector magnificus valdes bland universitetets ordinarie professorer två gånger per år, och de hade därigenom uppdraget under endast en termin. Det var därför vanligt att samma professorer återkom till uppdraget som rektor flera gånger under sin karriär. Geijer innehade rektorsposten ytterligare tre gånger efter den första perioden våren 1822.

 

Geijer i En värmländsk litteraturhistoria

 

 

I den första delen av fantastiska En värmländsk litteraturhistoria finns ett fint kapitel om Geijer skrivet av bokens tidigare huvudredaktör, numera framlidne litteraturprofessorn Dag Nordmark: ”Geijer minns”. Boken är utgiven av Värmlands Museum (2020). Värmland har förstås en central plats. ”Man tycker sig vara i stora världen även mitt i ödemarken /.../ Jag har känt det vid varje återseende av min fädernebygd”.


Medlemsavgift

Vi vill  påminna er som ännu inte betalat årsavgiften för 2022. Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för makar/par samt 150 kr för organisationer och institutioner. Årsavgiften inbetalas till Geijersamfundets postgiro: 36 48 63-1

 

Geijersamfundet på Facebook

Vi finns även på Facebook: https://www.facebook.com/geijersamfundet/

Eventuell adressändring sänder ni till samfundets sekreterare thomas.blom @kau.se

Tidigare års aktiviteter

Om tidigare års aktiviteter kan man läsa i hemsidans arkiv. Klicka här här att läsa vad som hände 2021, 2020, 2019, 2018 2017.

Mailadresser

Skicka gärna mailadressen till samfundet så att vi kan göra en gruppmailadresslista för att vid behov snabbt kunna nå medlemmarna och andra Geijerintressenter med aktuell information  Geijersamfundet har på senare tid glädjande nog fått en del nya medlemmar.

Hemsidesredaktör Lena Sewall  lena.sewall@telia.com

 

Sidan senast uppdaterad den 12 november 2022