Välkommen till Geijersamfundet!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till Geijersamfundet

Årsmötet
 

Välkomna till Geijersamfundets årsmöte, som äger rum måndagen den 25 april 2016, kl. 18.00 i  Biskopsgården i Karlstad. Sedvanliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga vid sammanträdet. Innan årsmötet inleds får vi lyssna till sång och musik av elever vid Geijerskolan. Efter årsmötet inbjuds vi till en enklare måltid av Biskop Esbjörn Hagberg och får därefter lyssna till Björn Hesselgren, som är involverad i ett projekt gällande översättning av Geijers centrala skrifter till engelska i en antologi.

Anmälan till årsmötet är obligatoriskt och svar önskas senast måndagen den 18 april. Meddela Geijersamfundets sekreterare  Thomas Blom om planerat deltagande via e-postadress Thomas.Blom@kau.se och ange ev. önskemål om vegetarisk mat.

Vi hoppas på god tillströmning till vårt årsmöte och Ni bidrar till att hålla det viktiga samtalet om vad kultur är levande.


Årets första styrelsemöte

 

 

 

 

Årets första styrelsemöte ägde rum den 17 februari i Biskopsgården. Det inleddes under angenäma former med en mycket god soppa i Biskopsgårdens matsal. Eftersom några styrelseledamöter hade rest långt och andra kom direkt från arbetet så var detta en uppskattad inledning på sammanträdet.

   På översta fotot ses på bordets högra sida Karin Lorenz, Liselotte Englund,  Luule Geijer, som är praktiskt taget helt bortskymd, Per Henrik Magnusson samt längst ner  dagens värd Esbjörn Hagberg, vice ordförande i styrelsen. På bordets högra sida ses fr v Ulf Geijer, Thomas Blom, Rolf Ahlzén, Kenneth Johansson och längst fram Lars Lingsell.

   Styrkta och mätta kunde så styrelsen ta itu med styrelsemötet i Biskopsgårdens salong.

Med sammanträdeshandlingar ses fr v Rolf Ahlzén, Thomas Blom, Lars Lingsell och längst fram t h Geijersamfundets ordförande landshövding Kenneth Johansson.

Tidigare års aktiviteter

Om tidigare års aktiviteter kan man läsa i hemsidans arkiv. Klicka här!

Mailadresser

Skicka gärna mailadressen till samfundet så att vi kan göra en gruppmailadresslista för att
vid behov snabbt kunna nå medlemmarna och andra Geijerintressenter med aktuell information  Geijersamfundet har på senare tid glädjande nog fått en del nya medlemmar.

Senast uppdaterad 20 april 2016

 

Hemsidesredaktör Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com

som också svarar för foton om inte annat anges.