Välkommen till Geijersamfundet!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Välkommen till Geijersamfundet

 

Vår! Jag hälsar dig, till Norden var välkommen, sköna gäst!
Med din ljusström över jorden och med dina lärkors fest.
Böljan dansar, träden knoppas, hjärtat åter leva vill.
Själva sorgen åter hoppas, ljus och blommor äro till.

(Vårsång 1836)

Två musikaliska Geijerkvällar

Den 15 maj 2018 var det Geijerkonsert i Aula Magna i Karlstads universitet. "Erik Gustaf Geijers femte finger: Musiken" var rubriken på kvällen och de medverkande musikerna var som framgår av affischen ovan konsertpianisten Pelle Östlund, mezzosopranen Karolina Wallin, cellisten Sam Bäckström och violinisten Radu Mitnei. Dessutom talade fil. dr. Björn Hasselgren över ämnet "Geijer romantisk glöd och medelålderns aska". Arrangemanget var ett samarrangemang mellan Karlstads universitet/Kultur på Kau och Geijersamfundet.

Men dessförinnan var det faktiskt en konsert med Geijers musik i Skoghalls kyrka lördagen den 21 april i arrangemang av Karlstads kammarmusiksällskap i samarbete med Hammarö församling.  "Ett porträtt" var rubriken på konserten i Skogshalls kyrka och de medverkande musikerna var också där Pelle Östlund, Radu Mitnei och Sam Bäckström. Dessutom medverkade baritonsångaren Peter Kronlöv, som läst in sig ordentligt på Erik Gustaf Geijer och inte bara sjöng med sin vackra stämma utan också mycket fängslande berättade om kompositören och diktaren Geijer.

CD-skivan Erik Gustaf Geijer Sånger och musik. Omslag. Foto: Bengt af Geijerstam.

Ett glädjande intresse för Geijers i många år så bortglömda och försummade musik  som förstås beror på den 2017 utgivna  CD-skivan Erik Gustaf Geijer Sånger och musik i urval av Pelle Östlund.

Årets första sammanträde

Överst: T v om ordföranden Kenneth Johansson ses sekreteraren Thomas Blom och Jonas Herrlin och t h Per Henrik Magnusson. Liselotte Englund, Karin Lorenz, Lars Lingsell och närmast kameran Rolf Ahlzén. Nederst: Styrelsen avnjuter en härlig måltid. Foto_ Lena Sewall.

Den 12 februari 2018  höll Geijersamfundets styrelse årets första styrelsemöte. Bland annat planerades vårens aktiviteter. Som vanligt svarade vår ordförande landshövding Kenneth Johansson för ett strålande värdskap  och residensets husfru Gunn för fantastisk förplägnad.

Årsmötet

Geijersamfundets årsmöte 2018  ägde rum torsdagen den 26 april kl. 18.00 i Residenset. 
 

Geijerseminarium på Gustavianum,

Geijerseminarium var det på Uppsala universitet den 15 mars 2018. Medverkande var  Björn Hasselgren, tekn dr, Uppsala universitet; professor Lars Magnusson, Uppsala University; professor Daniel B Klein, George Mason University och Ratio, samt Gunnar Petri, jur dr från Uppsala universitet, f d statssekreterare och vd för STIM.

Ola Larsmo om Geijer

Styrelseledamoten Ulf Geijer rapporterar att författaren och historisk-filosofiska fakultetens hedersdoktor Ola Larsmo den 25 januari höll ett intressant föredrag om Geijer i Uppsala med titeln En skrämmande lycka – Ett återbesök hos Erik Gustaf Geijer. Föredraget finns nu på YouTube.

Tidigare års aktiviteter

Om tidigare års aktiviteter kan man läsa i hemsidans arkiv. Klicka här här att läsa vad som hände 2017.

Mailadresser

Skicka gärna mailadressen till samfundet så att vi kan göra en gruppmailadresslista för att vid behov snabbt kunna nå medlemmarna och andra Geijerintressenter med aktuell information  Geijersamfundet har på senare tid glädjande nog fått en del nya medlemmar.

Senast uppdaterad 7 maj 2018

 

Hemsidesredaktör Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com

som också svarar för foton om inte annat anges.