Detta hände 2012

Styrelsemöte i residenset hösten 2012

Oktobermöte. Delar av Geijersamfundets styrelse samlad. runt Värmlands nya landshövding Kenneth Johansson. Från vänster vice ordföranden Esbjörn Hagberg, Lars Lingsell, Lennart Behrendtz, Håkan Jonasson och sekreteraren Henrik Flemberg. Foto Lena Sewall.

17 oktober hade Geijersamfundets styrelse höstens första sammanträde i Residenset i Karlstad.  Samfundets vice ordförande, Esbjörn Hagberg, ledde sammanträdet.
För värdskapet svarade Värmlands nya landshövding, Kenneth Johansson, högst sannolikt samfundets blivande ordförande. Enligt stadgarna skall landshövdingen tillfrågas om han eller hon vill bli och årsmötet utse samfundets ordförande. Årsmötet äger rum den 22 april   2013 i Biskopsgården.

 

Framtidsplaner. Kenneth Johansson och Lennart Behrendtz begrundar
sammanträdeshandlingarna.

Givande årsmöte i april 2012

Styrelsetrio. Vice ordföranden Esbjörn Hagberg hälsade välkommen till årsmötet i Biskopsgården. På bilden flankerad av styrelseledamöterna Henrik Flemberg och Karin Johannesson. Foto: Lena Sewall.

Torsdagen den  12 april 2012 ägde Geijersamfundets årsmöte rum i Biskopsgården i Karlstad dit ett drygt trettiotal medlemmar och intresserade infunnit sig. Biskop Esbjörn Hagberg, vice ordförande i Geijersamfundet, hälsade alla välkomna till Biskopsgården och vände sig särskilt till de medlemmar av Geijerska släktföreningen som deltog. Dessutom välkomnade han till en stunds sedvanlig musikalisk underhållning före årsmötet. Denna gång med Jonas Klett, elev vid Geijerskolan och blivande kantor, som i ett halvtimmeslångt program bl a framförde verk av J. S. Bach och Wilhelm Peterson-Berger på Biskopsgårdens flygel.

Jonas Klett. Foto Lena Sewall.

Efter årsmötet intogs en supé bestående av en  läcker potatissoppa med bacon och kaffe med kaka i Biskopsgårdens matsal.
    Kvällen avslutades med att Karlstads universitets nya rektor,
Åsa Bergenheim, livfullt och fängslande berättade om den så kallade Korpelarörelsen,
ett av tre intressanta bok- och forskningsprojekt som hon har  igång. Just detta tillsammans med kollegan och historikern Björn Åstrand.
    I avvaktan på en utförlig rapport från årsmötet och Geijersamfundets sekreterare,
Henrik Flemberg, kommer här några bilder från kvällen som på alla sätt måste betecknas som högst givande.

Före årsmötet. Rolf Ahlzén och Håkan Jonasson har i många år ansvarat för Geijerskolans framgångsrika sommarkurser. Kanske är det Geijersamfundets ekonomi som styrelsens kassör Lars Lingsell  dryftar tillsammans med Per Henrik Magnusson på högra bilden. 

 

Före årsmötet. Till vänster Per Henrik Magnusson i samtal med kvällens föredragshållare Åsa Bergerheim och till höger styrelseledamoten Margareta von Geijer i glatt samspråk med Luule Geijer från Uppsala, båda medlemmar av den Geijerska släktföreningen..

Årsmötessupé. En supé i Biskopsgårdens matsal har nästan blivit tradition på Geijersamfundets årsmöten. Mycket uppskattat av årsmötesdeltagarna. Foto: Lena Sewall