2009

Geijer i uppbrottstider

Den 6 oktober 2009 kl 19.05 stod Erik Gustaf Geijer och hans tankar  på programmet i en bibliotekskväll på Karlstads stadsbibliotek. Föredragshållare var rektor Åke Larsson, Österlens folkhögskola. För musik svarade  elever från Geijerskolan.

Geijer i Jönköping
 

Vid Jönköpings Baccanaliska Akademis Par Bricoles högtidssammankomst den 24 april 2009 höll Leif Thor, sällskapets praeses, ett omfattande högtidstal om Geijer. Vid föredraget framförde en kör musik av Geijer (Tonerna, Natthimlen, Stilla skuggor), det lästes dikter av Geijer, och framfördes instrumentalmusik. Det kan tilläggas att Par Bricole är ett ordenssällskap från 1700-talet med rötter bl. a. i Bellman.