Aktiviteter 2016

Årsmötet

Geijersamfundets årsmöte 2016 ägde rum måndagen den 25 april   i Biskopsgården i Karlstad. Innan årsmötet inleddes fick vi lyssna till sång och musik av elever vid Geijerskolan. Efter årsmötet inbjöds medlemmarna till en måltid av Biskop Esbjörn Hagberg och fick därefter lyssna till Björn Hesselgren, som är involverad i ett projekt gällande översättning av Geijers centrala skrifter till engelska i en antologi.

Årets första styrelsemöte

Årets första styrelsemöte ägde rum den 17 februari i Biskopsgården. Det inleddes under angenäma former med en mycket god soppa i Biskopsgårdens matsal. Eftersom några styrelseledamöter hade rest långt och andra kom direkt från arbetet så var detta en uppskattad inledning på sammanträdet. På översta fotot ses på bordets högra sida Karin Lorenz, Liselotte Englund,  Luule Geijer, som är praktiskt taget helt bortskymd, Per Henrik Magnusson samt längst ner dagens värd Esbjörn Hagberg, vice ordförande i styrelsen. På bordets högra sida ses fr v Ulf Geijer, Thomas Blom, Rolf Ahlzén, Kenneth Johansson och längst fram Lars Lingsell.  Styrkta och mätta kunde så styrelsen ta itu med styrelsemötet i Biskopsgårdens salong. Med sammanträdeshandlingar ses fr v Rolf Ahlzén, Thomas Blom, Lars Lingsell och längst fram t h Geijersamfundets ordförande landshövding Kenneth Johansson.

 

 

 

Sju linjer