Detta hände 2015

Magiskt styrelsemöte i januari


 
Geijersgården i januari 2015.

2015 års första styrelsemöte ägde rum måndagen den 26 januari på Geijersgården i Ransäter och ett mer magiskt sådant har nog aldrig förekommit i samfundets historia. Vid styrelsens ankomst vid femtiden på eftermiddagen var gårdsplanen kring rundeln, som omgärdar det stora vårdträdet upplyst av 12 höga marschaller. I den vänstra flygelbyggnaden var alla fönster upplysta och även i den högra flygelbyggnaden och i själva Geijersgården skymtade ljus. När vi förflyttade oss mellan de olika byggnaderna kände man sig förflyttad långt tillbaka i tiden.

Geijeramulett. Geijersamfundets ordförande, landshövding Kenneth Johansson, visar upp den amulett med Erik Gustaf Geijer som just överlämnats av de tre bröderna Tham. Längst t h Geijersgårdens gårdsdirektör Ulf Geijer.
 
Thomas Blom rapporterar från  styrelsemötet:

 Lika mörkt och kallt som det var ute, lika ljust och varmt var det på Geijersgården denna januarikväll där Luule och Ulf Geijer tog emot oss och var kvällens värdar. Vi blev varmt välkomna till Geijersgården och innan styrelsemötet bjöds vi på en mycket god måltid. Till denna måltid fick vi också tillfälle att smaka på den ”Geijerska glöggen” och höra en intressant historia bakom denna dryck. Ulf Geijer visade Geijersgården och berättade på ett målande sätt om dess historia och vilka olika människor som under årens lopp haft en relation till platsen. Vidare fick styrelsen information om den Geijerska släktföreningen. Till kvällens möte var också bröderna Henrik, Michael och Pehr Tham inbjudna med anledning av att de, under en liten ceremoni, överlämnade en amulett till ordföranden Kenneth Johansson föreställande Erik Gustaf Geijer. Denna amulett målades under vistelsen i England och var en present till Erik Gustafs fästmö Anna-Lisa. Amuletten kommer den Geijerska släktföreningen att ansvara för och amuletten placeras i Englandsrummet i Geijersgården. Efter ett mycket konstruktivt styrelsemöte där bland annat verksamhetsberättelsen diskuterades samt planer om kommande evenemang i föreningen tackade ordförande för visat intresse och vi lämnade värmen och ljuset för att åter gå ut i den mörka januarikvällen.

Överst t v. Ulf Geijer visar Geijergården. Nederst: Styrelsen och bröderna Tham samlade runt det vackert dukade bordet i förvaltarbostaden. Längst t v kvällens värd Ulf Geijer och värdinna, styrelseledamoten Luule Geijer.

Soligt årsmöte i april

Inför årsmötet. Överst.I väntan på att årsmötet ska öppnas sitter från vänster vice ordföranden Esbjörn Hagberg, styrelseledamoten Luule Geijer med maken Ulf Geijer, avgående ledamoten Lennart Behrendz och ordföranden Kenneth Johansson. Nederst: På fotot till vänster samfundets sekreterare Thomas Blom omgiven av fr v Nathalie Nygren, Ilian Lundberg, blivande styrelseledamoten Lilelotte Englund, Karin Lorentz, Per Henrik Magnusson och längst till höger Gundla Järpe Magnusson. På högra fotot minglar Eva Fredriksson med äkta paret Nina och Hans-Olov Boström.

Måndagen den 20 april 2015 genomförde traditionsenligt Geijersamfundet sitt årsmöte på Biskopsgården
i det soligaste aprilväder. Som alltid var det mycket trevligt att få gästa biskop Esbjörn Hagberg med hustrun Kathrine, som tog emot de dryga trettiotal medlemmarna med stor värme.

Biskop Esbjörn Hagberg hälsade alla välkomna och inledde med att berätta en liten "spökhistoria om när hans dotter haft ett "möte" med Biskop Agardh i den sal vi befann oss i. Innan ordföranden, landshövdingen Kenneth Johansson inledde årsmötesförhandlingarna fick vi lyssna till högklassigt pianospel och sång från två elever vid Geijersskolan, Nathalie Nygren och Ilian Lundberg

Från Geijerskolan. Skönsjungande Nathalie Nygren och pianisten och blivande kantorn Ilian Lundberg är elever vid Geijerskolan.

Mötesförhandlingarna, där bland annat en ny ledamot valdes in i samfundets styrelse, förlöpte mycket väl. Det är Liselotte Englund, som nu axlat Lennart Behrendtz uppdrag, då han valt att lämna styrelsen efter många års engagemang i samfundet. Efter avslutade mötesförhandlingar bjöds vi in i matsalen där en mycket välsmakande broccoli- och ostsoppa stod framdukad. Samtalen runt borden var som alltid livliga och engagerande. När vi åter samlades i den stora salen för kaffe kåserade Kjell Fredriksson utifrån temat "Har Geijer någon framtid"? Flera mötesdeltagare kom med intressanta inlägg och kvällen avslutades i dur. Innan alla hade lämnat Biskopsgården för att gå ut i den ljumma vårkvällen genomförde styrelsen ett konstituerande möte.

I matsalen. Längst fram på vänstra fotot kvällens värdinna Kathrine Hagberg omgiven av äkta paret Ulf Geijer och Lulle Geijer. På högra fotot ses längst fram nyblivna styrelseledamoten Liselotte Englund omgiven av fr v Kjell Fredriksson och t h Karin Lorentz.

Det moderna genombrottets pennor

 Den 25 oktober 2015 kåserade den välkända kulturjournalisten Ulrika Knutson på Arenan i Karlstad om Geijer, Almquist, Bremer och Flygare-Carlén i ett samarrangemang mellan Geijersamfundet och Fredrika Bremer-förbundets lokalavdelning. Lefve friheten! Det moderna genombrottets pennor: Erik Gustaf Geijer, Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén, Carl Jonas Love Almquist kallade hon sitt föredrag om dessa kvinnor och män, som kombinerade romantik och realism och lärde oss om mänskliga fri- och rättigheter.

– De fyra känns märkligt aktuella än i dag. En litterär kvartett som formade det moderna Sverige genom sin filosofi, sin samhällskritik och sin konst.  De kombinerade romantik och realism, och lärde oss en hel del om mänskliga fri- och  rättigheter. E G Geijer och C J L Almquist var olika som personer, men båda har starkt präglat den svenska självbilden. Emilie Flygare-Carlén och Fredrika Bremer är romanens svenska mödrar, och de påverkade rentav världslitteraturen på sin tid. Fredrika Bremer blev också världsberömd för sin kamp för kvinnornas, slavarnas och djurens frigörelse. De fyra känns märkligt aktuella än idag", skriver Ulrika Knutsson.

Aktiviteter 2015

25 oktober 15.00

Lefve friheten! Det moderna genombrottets pennor: Geijer, Almquist, Bremer, Flygare-Carlén. Ulrika Knutson kåserade i Arenan, Bibliotekshuset, Karlstad. Ett samarrangemang mellan Geijersamfundet och Fredrika Bremer-förbundets lokalavdelning. 20 april Årsmötet Årets årsmöte ägde rum måndagen den 20 april kl. 18.00 på Biskopsgården i Karlstad.

 

 

 

Sju linjer